SJØEN FOR ALLE 2018 | 14.-18. MARS | LILLESTRØM NORGES VARESMESSE

Fra 14. til 18. mars deltok vi i utstillingen “Sea for All” i byen Lillestrom, Norge. Det er et moderne og et av de største utstillingssenterene i Europa. Mer enn hundre produsenter fra hele verden presenterer sine produkter på utstillingen. I Lillestrom presenterte vi Interfisher 600 for det europeiske markedet.